Renovace fasád a památkových objektů

Obnova uliční fasády domu čp. 137 v ulici Horní

 

Oprava fasády, výměna oken a vrat, Horní čp. 139

 

Oprava uličních fasád čp.150 ul. Zlatá stezka Prachatice

 

Oprava uliční fasády v Poštovní ulici čp. 118

 

Oprava uliční fasády v Solní ulici čp. 120

 

Oprava návesní kaple sv.J.Nepomuckého ve Velkém Boru

 

Oprava fasády domu a kůlny v ulici Česká - čp. 121 Volary